Schutterij Sint Nicolaas Meijel

Schutterij St. Nicolaas werd opgericht in augustus 1919 en is niet meer weg te denken in de Meijelse gemeenschap. Wij kunnen ons gelukkig prijzen dat de schutterij gedragen wordt door het overgrote deel van de Meijelse gemeen-schap. Deze steun maakt het ons mogelijk om onze doelstellingen te verwezen-lijken. In het jaar 1994 kreeg de schutterij de koninklijke onderscheiding.

Vrienden van de schutterij

Reglement van “De vrienden van Sint Nicolaas

1. “De vrienden van Sint Nicolaas” zijn personen (dames en heren) van 16 jaar en ouder die geen lid zijn van drumband en schutterij St. Nicolaas Meijel, maar hen wel een warm hart toedragen.

2. Men kan vriend worden door zich schriftelijk aan te melden bij een van de (bestuurs)leden.

3. Men verbindt zich voor minimaal 1 jaar (vanaf datum aanmelding) aan “De vrienden van Sint Nicolaas” door het voldoen van een financiële bijdrage van € 40,00 per persoon te voldoen bij opgave.

4. “De vrienden van Sint Nicolaas” hebben geen rechten en plichten zoals de algemene leden van de schutterij St. Nicolaas Meijel en zodanig ook geen stemrecht of toegang tot de algemene vergadering.

5. “De vrienden van Sint Nicolaas” mogen als blijk van waardering deelnemen aan diverse festiviteiten van schutterij St. nicolaas Meijel. Hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld donateurschieten, kaartavonden en de jaarlijkse feestavond. Eventuele financiële bijdragen om deel te nemen voor de algemene leden zijn ook van toepassing voor “De vrienden van Sint Nicolaas”.

6. Bij de sluiting van het schietseizoen kunnen: “De vrienden van Sint Nicolaas” om de wisselbeker van de vrienden van Sint Nicolaas schieten.

7. “De vrienden van Sint Nicolaas” mogen op oefenzaterdagen komen schieten bij de Sjietkuul. Dit zullen echter nooit de zaterdagen zijn voor een schuttersfeest.

8. Bij deelname aan het dorpsschieten zullen: “De vrienden van Sint Nicolaas” worden aangemerkt als niet-leden.

9. Als er activiteiten zijn binnen de vereniging waarbij extra man-(of vrouw)kracht nodig is (schuttersfeest e.d.) willen wij een beroep doen op deze personen.

10. Aankondigingen voor activiteiten waaraan “De vrienden van Sint Nicolaas” kunnen deelnemen, zullen gepubliceerd worden in de nieuwsbrief . Ook zullen zij een activiteitenlijst krijgen.

11. Het bestuur behoudt zich het recht voor om personen die schutterij St. Nicolaas moedwillig benadelen, in een kwaad daglicht stellen of zich op een of andere manier niet houden aan de normen en waarden van onze vereniging het lidmaatschap van “vrienden van Sint Nicolaas te ontnemen of te ontzeggen.

12. Namens het bestuur en alle leden van schutterij St. Nicolaas danken wij u voor uw steun aan onze vereniging.

Aanmelden als vriend van de schutterij kan door het sturen van een email naar het secretariaat (Secretariaatstnicolaas@gmail.com) of door contact op te nemen met de voorzitter John van Rooij (077-4663987).