Schutterij Sint Nicolaas Meijel

Schutterij St. Nicolaas werd opgericht in augustus 1919 en is niet meer weg te denken in de Meijelse gemeenschap. Wij kunnen ons gelukkig prijzen dat de schutterij gedragen wordt door het overgrote deel van de Meijelse gemeen-schap. Deze steun maakt het ons mogelijk om onze doelstellingen te verwezen-lijken. In het jaar 1994 kreeg de schutterij de koninklijke onderscheiding.

Weekbericht

Op 21 juli hebben we afscheid
moeten nemen van ons Erelid

Piërre van Bommel

Wij verliezen in hem een zéér gewaardeerd lid
van onze vereniging. Gedurende zijn lidmaatschap
heeft hij zich altijd ingezet voor de schutterij.

Wij wensen zijn familie in deze tijd
veel sterkte toe.

Bestuur, leden en ereleden schutterij St. Nicolaas

SCHUTTERIJ SINT NICOLAAS MEIJEL week 28


Afgelopen zondag was het ols in Maasniel, onder een stralende zon met af en toe een briesje trokken we door de straten van Maasniel. Aan publiek was geen gebrek ook stond er voldoende water langs de kant en konden we met z’n allen de optocht volbrengen. Uitslagen zijn nog niet bekend op dit moment. Bij het schieten werden de eerste 36 bollekes met moeite naar beneden gehaald na 2 onderbrekingen ( harde wind) werd dit volbracht. In de 2e kavelronde ging het helaas mis. In 2016 zijn er voor ons weer nieuwe kansen.

Oud papier
Afgelopen zaterdag werd er papier opgehaald onder extreme omstandigheden, een extra wagen werd ingezet en bemand door onze leden, daarvoor onze dank naar die leden die dit volbracht hebben.