Schutterij Sint Nicolaas Meijel

Schutterij St. Nicolaas werd opgericht in augustus 1919 en is niet meer weg te denken in de Meijelse gemeenschap. Wij kunnen ons gelukkig prijzen dat de schutterij gedragen wordt door het overgrote deel van de Meijelse gemeen-schap. Deze steun maakt het ons mogelijk om onze doelstellingen te verwezen-lijken. In het jaar 1994 kreeg de schutterij de koninklijke onderscheiding.

Geschiedenis

Als opvolger van de oude Antonius schutterij (die in Meijel bestond van 1500 tot 1793) werd er op 14 juli 1919 een nieuwe schutterij opgericht in Meijel. Dit gebeurde op “initiatief” van 2 heren, nl. Jac Verstappen (Heines huub) en Arn Verstappen (Jäger Tone Nol)

Deze heren werden aangetrokken door de rijzige schietboom en de grote buks. Rijzige schietbomen zoals er in ’t zuiden van Limburg al vele stonden. Ze vonden ook dat de Meijelse mannen hun vaardigheden aan de schietstang goed konden bewijzen, een nieuwe hobby, met de zware buks de Bollekes één voor één naar beneden schieten.

Op de eerste vergadering traden al direct 25 leden toe, waaruit het bestuur werd gevormd Frans Hendrix werd de eerste voorzitter, hij schonk de buks, en Jachtopziener Verkennis zorgde dat er een schietboom kwam. Deze werd geplaatst bij Jac Verstappen aan”de stoep”. Het Benodigde lood (voor de kogels) werd bij verschillende burgers en boeren vergaard, en zo nam het schieten zijn aanvang.

Als schutspatroon (patroonheilige) werd gekozen voor de Heilige st. Nicolaas. Deze had bij de Meijelse mensen een speciale voorkeur, omdat zowel de parochie als ook de gemeente deze Heilige als schutspatroon had.

In 1921 werd voor het eerst deelgenomen aan een vrij bondsschuttersfeest te Weert. Hier werden voor die tijd al prachtige successen geboekt. Op dit feest hadden verschillende andere schutterijen een prachtig verenigingsvaandel, en onze schutters vonden dat dit ook bij hun schutterij behoorde. Ze vonden de dames van de manakker bereid om een dergelijk prachtig vaandel te vervaardigen. Deze creatieve dames stelde het vaandel ter beschikking aan de schutterij. Een spontane geste, die door onze schutters ten zeerste werd gewaardeerd. Dit vaandel werd trots in hun midden meegedragen, als ze uittrokken met de schutterij. De eerste vaandeldrager was Math Sonnemans.

Op de fiets, met de buks bevestigd aan de stang van de fiets, en de kogels in een kistje op de bagagedrager van de fiets, werd menig vrij feest bezocht in de omliggende dorpen. Men besloot zich in 1926 aan te melden als lid van de schuttersbond E.M.M. (Eendracht Maakt Macht) te Weert en omstreken. Hierdoor bestond de verplichting om 2 keer per jaar aan een bondsschuttersfeest deel te nemen. In 1927 organiseerde schutterij st. Nicolaas zijn eerste bondsschuttersfeest.

De eerste uniformering bestond uit een witte broek met rode bies, en een gele sjerp over de borst. De eerste tamboer was Mart Oomen.

Het Schieten met de buks ging steeds beter, de schutterij groeide in het leden aantal. En na vele omzwervingen kwam de schietboom uiteindelijk terecht in buurtschap “de Stoep” (nabij de Donk). Hier staat deze nog steeds.

De mobilisatie en de 2e wereldoorlog diende zich aan en de Duitse bezetter stelde de schutterijen op non actief, zo ook onze schutterij. Medio 1945 werden de activiteiten weer opgepakt en namen de schuttersfeesten weer zijn aanvang. De naoorlogse periode kenmerkte zich door een grotere activiteit, exercitie en show gingen een steeds grotere plaats innemen.

In 1953 werden er nieuwe uniformen aangeschaft. Blauw van kleur. De exercitie werd stevig aangepakt. Hierdoor ontstond er een exercitiegroep die was uitgerust met geweren. Tijdens de optocht marcheerde deze exercitiegroep in vol ornaat mee.

De eerste tamboers in de naoorlogse periode waren Jan Tulkens en Tom Scheres, deze werden opgeleid door J Stijbos (Kreume Sjengske). Dit geeft zo’ n enthousiaste reacties dat er zich al weer enkele nieuwe leden aanmelden, en zo ontstond er medio 1954 een muziekkorps.

Het trommel en klaroenkorps van st. Nicolaas Meijel bestond aanvankelijk uit mannen, en stond onder leiding van Serj. Majoor Bierens van de Limburgse Jagers. De eerste Tamboermaître was S Geuns.

In 1965, mede door intrede van de jeugd, werden ook de eerste dames toegelaten tot het muziekkorps. Deze dames stonden na verloop van tijd ook hun mannetje onder de schietboom. Aanvankelijk alleen onder de eigen schietboom, maar door de zeer goede resultaten drongen deze dames ook door tot de zestallen op de bondsschuttersfeesten. Enkele dames stonden al snel opgesteld als vaste keus in de voorste gelederen (2e zestal) (+/- 1975).

Het Trommel en klaroenkorps stond al geruime tijd onder leiding van Piet v Lierop uit liessel. Er werden concoursen gelopen, en vele prachtige prijzen behaald.

Medio 1973 werd de muzikale leiding overgedragen aan Math Pollaert uit Roermond. Met hem als stuwende kracht werden vele successen behaald. Met name eerst prijzen met promotie van de jeugd divisie naar Limburgs en Nederlands kampioen in de eerste divisie. Vele prachtige prijzen tijdens de optochten bij de bondsschuttersfeesten, O.L.S. en buitenlandse reizen (optredens in Frankrijk, enz). De Blauwe van “de Stoep” uit Meijel. Momenteel is hij nog steeds de stuwende kracht achter het Drum en Trompetterkorps st. Nicolaas Meijel. (In 1986 werd overgegaan op ventielinstrumenten, en werd de naam veranderd in Drum en Trompetterkorps st. Nicolaas Meijel).

In de jaren zeventig werd bij de schietboom op ” de stoep” een lokaaltje gebouwd (het verenigingslokaal) waar met regelmaat schietwedstrijden werden gehouden. Buurt en verenigingsschieten, drietalwedstrijden, 60 plussers, enz. Er werden elk jaar vele schutters uit het Limburgse (Nederlands en Belgisch) begroet. Die een geweldige schietmiddag hadden, en waar onder een natje en een droogje (verzorgt door onze dames) heel wat werd bijgepraat, ervaring uitgewisseld en uiteindelijk met de hoofdprijs, “een fiets” huiswaarts werd gegaan.

Momenteel bestaat het bestuur uit 9 personen Het bestuur heeft medewerking van verschillende leden in evenzovele comités. Het Drum en trompetterkorps heeft ook een eigen comité, deze organiseert activiteiten ter verbetering van de onderlinge betrokkenheid van het muziekkorps met de gehele vereniging.

Onze vereniging onderhoudt goede contacten met vele verenigingen, zowel binnen, als ook buiten de meijelse dorpsgrenzen. Onze vereniging is aangesloten bij de O.L.S.-federatie, Kantonale bond E.M.M. Weert e.o., de Dekenale Bond Helden en de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (district Weert)

Men heeft een jaarlijkse uitwisseling met enkele Brabantse gilden, waar de Limbra bokaal wordt verschoten.

En niet te vergeten onze zuster vereniging st. Willibrordus Meijel, waar goede contacten en gezonde concurrentie op zowel muzikaal als ook schiet gebied wordt onderhouden. Dit manifesteert zich in onderlinge schietwedstrijden, gezamenlijk overleg en gezamenlijke muzikale bijdrage aan bepaalde festiviteiten. Oranje Beker schieten, Koninginnedag, st. Maarten, enz.

In 1994 werd het 75 jarige bestaansfeest van onze vereniging op zeer gepaste wijze gevierd. Tevens bestond het Drum en Trompetterkorps 40 jaar. Bij dit heugelijke feit werd ons de koninklijke legpenning aangeboden door de gouverneur van Limburg Baron van Voorst tot Voorst. Ook werden vele leden in ’t zonnetje gezet als jubilaris 10,25,40,50 en 60 jaar lid. Er werden “sterke” verhalen uit de oude doos opgehaald, en gememoreerd hoe mooi en goed ’t vroeger toch was!!

In het nieuwe millennium jaar legt het milieu problematisch onze vereniging (maar ook andere zusterverenigingen) eisen op, waardoor we de bekende 3 tal en 60 plussers schietwedstrijden in de vakantieperiode niet meer kunnen organiseren. Er mag zelfs niet meer in de vrije lucht worden geschoten (ons terrein schiet uit in een stilte gebied). In medio 2000 wordt de kogelvanger geplaatst. Een mijlpaal in onze rijke schutters historie!!

In 2004 bestond het Drum en Trompetterkorps 50 jaar wat in het najaar op gepaste wijze gevierd werd. Verder zijn we bezig om een betere huisvesting te creëren voor onze vereniging waar zowel het korps als de schutters samen hun hobby uit kunnen oefenen.