Schutterij Sint Nicolaas Meijel

Schutterij St. Nicolaas werd opgericht in augustus 1919 en is niet meer weg te denken in de Meijelse gemeenschap. Wij kunnen ons gelukkig prijzen dat de schutterij gedragen wordt door het overgrote deel van de Meijelse gemeen-schap. Deze steun maakt het ons mogelijk om onze doelstellingen te verwezen-lijken. In het jaar 1994 kreeg de schutterij de koninklijke onderscheiding.

Oud ijzer & Kleding

Iedere laatste zaterdag van de maand.

Ook in 2018 staan wij weer klaar om Uw overbodige kleding, speelgoed en oud ijzer in ontvangst te nemen bij ons schutterslokaal aan het Donkersveld. U kunt zelf DAGELIJKS Uw overbodige spullen inleveren in de container bij ons schutterslokaal. Onze brengvoorzienings is geopend tussen 9:00 en 17:00.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Contact persoon oudijzer : Chris van Bree 077-466 4613
Henk Beckers: 077-4663194
Frans van Lierop: 0475-495306

Schutterij St. Nicolaas.

De SjietKuul

Donkersveld 6

5768 XJ Meijel

06-83987685